7.1 פתיחת הרישום לכיתה א
פורסם: 09:30 (31/12/18) אלישבע חדד