תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום יתקיים אי"ה ביום חמישי ז' באדר תשע"ח 22.02.18
קרא עוד...
דבר המנהלת
קוד
רובוטיקה
עיתון בי"ס "הראה"
מורשה
כיתות א' -ב'
כיתות ג' - ד'
כיתות ה'-ו'
האחר הוא אני
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!