מועצת התלמידים הפעילה את הכיתות בהפסקה פעילה לכבוד ראש חודש שבט בתחנות מגוונות: יצירה . תפזורות משחקי מילים יצירת צמח דמיוני מחומרים ממוחזרים ועוד.

 
 
דבר המנהלת
קוד
רובוטיקה
עיתון בי"ס "הראה"
מורשה
כיתות א' -ב'
כיתות ג' - ד'
כיתות ה'-ו'
האחר הוא אני
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!