החודש נציין את שבוע השפה העברית בפעילויות מגוונות וחוויתיות.

בית ספרנו יוצא במבצע לעידוד קריאה בשם "קוראים למיליון" שבו התלמידים מרבים בקריאה ואוספים ניקוד כיתתי. שיתוף הפעולה שלכם חשוב! נא עקבו ועודדו את ילדיכם לקרוא בכל יום

 
....
....
 
דבר המנהלת
קוד
רובוטיקה
עיתון בי"ס "הראה"
מורשה
כיתות א' -ב'
כיתות ג' - ד'
כיתות ה'-ו'
האחר הוא אני
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!